Απολύμανση  ατομικού εξοπλισμού.
Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ)  γίνεται  με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση  απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι  εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται  προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

 

 Απολύμανση χώρων υποδοχής.
Όλοι οι χώροι υποδοχής απολυμαίνονται  σχολαστικά πριν την άφιξη των επισκεπτών με ειδικό μηχάνημα και πιστοποιημένο σκεύασμα.
Οι τουαλέτες καθώς και τα αποδυτήρια με τον ίδιο τρόπο ανά ώρα .

 

Μάσκα και γάντια
Υποχρεωτικά από όλο το προσωπικό του πάρκου.

 

Θερμομέτρηση
Όλοι οι  επισκέπτες  πριν  την είσοδο τους στις εγκαταστάσεις , ελέγχονται  εξ’ αποστάσεως με ειδικό θερμόμετρο.

 

Αντισηπτικά
Αντλία σε κάθε χώρο.

 

Τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων
Οι κοινωνικές αποστάσεις τηρούνται με ευκολία λόγω της μεγάλης έκτασης του πάρκου αλλά και της ταυτόχρονης ύπαρξης ανοικτών αλλά και κλειστών χώρων υποδοχής .

?>