Τιμοκατάλογος

ΤΙΜΕΣ

20€ συμμετοχή με 200 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
28€ συμμετοχή με 500 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ηλικίες από 13 έτη και άνω και περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό:
* Marker 0,68 cal
* Μάσκα
* γάντια
* προστατευτικό λαιμού
* προστατευτικό θώρακα
* φιάλη καταδυτικού αέρα h.p.a 0,8L ή 0,2L
* ζώνη
* δωρεάν φωτογραφικό υλικό

Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ) γίνεται με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

20€ συμμετοχή με 300 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
26€ συμμετοχή με 500 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν αποκλειστικά για παιδιά 8 έως 12 ετών και περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό , ο οποίος είναι ελαφρύτερος , ειδικά σχεδιασμένος για παιδιά:
* Μηχανικός μαρκαδόρος( Marker) 0,50 cal
* Μάσκα
* γάντια
* προστατευτικό λαιμού
* προστατευτικό θώρακα
* ζώνη
* δωρεάν φωτογραφικό υλικό
Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ) γίνεται με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

Επιπλέον χρωμόσφαιρες :

POD με 100 χρωμόσφαιρες: 7€

Στην τιμή της βασικής συμμετοχής περιλαμβάνονται :

  • marker
  • μάσκα
  • γάντια
  • προστατευτικό λαιμού
  • προστατευτικό θώρακα
  • φιάλη
  • ζώνη
  • δωρεάν φωτογραφικό υλικό
Σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί, πλέον του εξοπλισμού, φόρμα μίας χρήσης το κόστος της είναι 5€.
"Το φωτογραφικό υλικό αποτελεί μια επιπλέoν δωρεάν παροχή για τον λόγο αυτό δεν δεσμευόμαστε για την ποιότητα ή την ποσότητα των φωτογραφιών. Οι λήψεις των φωτογραφιών γίνονται με την σύμφωνη γνώμη σας."
Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ) γίνεται με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

 


Τέσσερις διαφορετικές θεματικές πίστες recball, στις οποίες παίζετε σε όλες!  

Για παιδικά party και εταιρικές εκδηλώσεις, επιπλέον παροχές.

Ελάχιστος αριθμός ατόμων για games 8, για παιδικά Party 10.