Τιμοκατάλογος

ΤΙΜΕΣ

18€ συμμετοχή για ένα τετράωρο με 200 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
28€ συμμετοχή για ένα τετράωρο με 500 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για ηλικίες από 13 έτη και άνω και περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό:
* Marker 0,68 cal
* Μάσκα
* γάντια
* προστατευτικό λαιμού
* προστατευτικό θώρακα
* φιάλη καταδυτικού αέρα h.p.a 0,8L ή 0,2L
* ζώνη
* δωρεάν φωτογραφικό υλικό

Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ) γίνεται με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

18€ συμμετοχή για ένα τετράωρο με 300 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
25€ συμμετοχή για ένα τετράωρο με 500 χρωμόσφαιρες ανά άτομο.
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν αποκλειστικά για παιδιά 8 έως 12 ετών και περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό , ο οποίος είναι ελαφρύτερος , ειδικά σχεδιασμένος για παιδιά:
* Μηχανικός μαρκαδόρος( Marker) 0,50 cal
* Μάσκα
* γάντια
* προστατευτικό λαιμού
* προστατευτικό θώρακα
* ζώνη
* δωρεάν φωτογραφικό υλικό
Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ) γίνεται με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

Επιπλέον χρωμόσφαιρες :

POD με 100 χρωμόσφαιρες: 5€

Στην τιμή της βασικής συμμετοχής περιλαμβάνονται :

  • marker
  • μάσκα
  • γάντια
  • προστατευτικό λαιμού
  • προστατευτικό θώρακα
  • φιάλη
  • ζώνη
  • δωρεάν φωτογραφικό υλικό
Σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί, πλέον του εξοπλισμού, φόρμα μίας χρήσης το κόστος της είναι 5€.
"Το φωτογραφικό υλικό αποτελεί μια επιπλέoν δωρεάν παροχή για τον λόγο αυτό δεν δεσμευόμαστε για την ποιότητα ή την ποσότητα των φωτογραφιών. Οι λήψεις των φωτογραφιών γίνονται με την σύμφωνη γνώμη σας."
Η απολύμανση όλου του ατομικού εξοπλισμού (Μάσκα , προστατευτικό λαιμού-θώρακα κ.λπ) γίνεται με ειδικά νεφελοποιητικά μηχανήματα (nebulizer) και χρήση απολυμαντικού υγρού το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αφού απολυμανθούν και σφραγιστούν σε ατομικές συσκευασίες , παραδίδονται προς χρήση στον κάθε συμμετέχοντα ατομικά.

 


Για παιδικά party και εταιρικές εκδηλώσεις, επιπλέον παροχές.

Ελάχιστος αριθμός ατόμων 8.