Πίστες

4 Πίστες paintball

Στις εγκαταστάσεις του Magic Paintball οι οποίες καλύπτουν συνολική έκταση 18 στρεμμάτων, λειτουργούν 4 διαφορετικές θεματικές πίστες paintball .

Τα τέσσερα μεγάλα  γήπεδα recball (Recreational paintball), περιλαμβάνουν  υπερυψωμένα σπίτια γέφυρες, πύργους, λαβύρινθο, δένδρα καθώς και διάφορα φυσικά και τεχνητά εμπόδια.

Οι ομάδες παίζουν σε όλα τα γήπεδα paintball,  εναλλάξ (rotation), έτσι ώστε να μένει αμείωτο το ενδιαφέρον.